W czasie półrocznej przerwy od pracy na rozkręcanie własnego biznesu zatrudniony będzie chroniony przed zwolnieniem. Tylko wyjątkowo firma będzie mogła odmówić takiego wolnego.
Tak wynika z założeń przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju, które dziś będą konsultowane z partnerami społecznymi (odbędą się prekonsultacje). Od efektu tych rozmów będzie oczywiście zależał ostateczny kształt nowych przepisów.
Ocena przedstawicieli pracodawców i zatrudnionych – na razie – jest sceptyczna. Zdaniem tych pierwszych nowe rozwiązania obarczą ich ryzykiem za powodzenie biznesu pracowników, utrudnią prowadzenie działalności (zwłaszcza małym firmom) i będą wykorzystywane przez zatrudnionych np. do ucieczki przed zwolnieniem. Ci drudzy obawiają się, że przybywać będzie samozatrudnionych, a pracodawcy będą unikać umów o pracę.