Rząd przyjął projekty rozporządzeń, które umożliwią podwyższenie pensji funkcjonariuszy czterech formacji: policji, straży pożarnej, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej.
Podwyżki wynikać będą z dwóch kwestii: wzrostu kwoty bazowej z 1523,29 zł do 1614,69 zł, która została ujęta w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r., a także ze wzrostu mnożników wielokrotności kwoty bazowej w poszczególnych formacjach, które regulowane są przez rozporządzenia. Znowelizowane projekty przyjęła wczoraj Rada Ministrów.
I tak w odniesieniu do policjantów mnożnik kwoty bazowej wzrośnie z 3,71 do 3,81; do strażaków z 3,65 do 3,754; funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa z 4,42 do 4,48; a Straży Granicznej z 3,71 do 3,81.
Podwyżka wynika z porozumienia zawartego w listopadzie 2018 r. między ministrem spraw wewnętrznych i administracji a przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb MSWiA. Ma poprawić sytuację materialną funkcjonariuszy i motywować do podejmowania służby.
Jak informuje MSWiA w uzasadnieniach do projektów, po wprowadzeniu zmian w policji przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6152 zł, w PSP 6062 zł, w SOP 7234 zł, a w SG 6152 zł.
Podwyżki będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. Kiedy wpłyną na konta funkcjonariuszy? Wszystko zależy od tego, kiedy zostanie uchwalona ustawa budżetowa, którą po poprawkach Senatu ponownie ma zająć się Sejm.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń przyjęte przez rząd