Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł. Znacząca podwyżka zachęca także lepiej zarabiających do przedstawiania żądań płacowych
Najniższa pensja dla pracowników wzrosła od nowego roku o 350 zł, a minimalna stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – o 2,30 zł (wynosi 17 zł). Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. poz. 1778). Oznacza to, że pracodawcy, którzy wypłacają zatrudnionym najniższe wynagrodzenie, muszą podwyższyć je od 1 stycznia br. co najmniej do wspomnianych kwot.
Pracodawcy muszą też pamiętać o innej zmianie zasad ustalania minimalnej pensji. Począwszy od 1 stycznia nie jest w niej uwzględniany dodatek stażowy. Jeśli wynagrodzenie pracownika bez tego składnika nie osiąga poziomu najniższej płacy, zatrudniający musi podwyższyć je do tego pułapu. Taką zmianę przewiduje ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. poz. 1564).