W przyszłym roku opłata za postępowanie kwalifikacyjne na urzędnika mianowanego zostanie obniżona z obecnych 630 zł do 520 zł.
Taka propozycja pojawiła się w projekcie nowelizacji rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1552). Dokument trafił do konsultacji.
Zgodnie z art. 45 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.) osoba przystępująca do postępowania kwalifikacyjnego musi wnieść za nie opłatę w wysokości nie wyższej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Szczegółową wysokość określa premier we wspomnianym rozporządzeniu (obecnie jest to 28 proc.). Szef służby cywilnej wspólnie z dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (organizatora egzaminów na urzędnika), a także przy akceptacji Rady Służby Publicznej zdecydował się na obniżenie tego wskaźnika – z 28 proc. do 20 proc. To już druga zmiana w tym roku (przed 2019 r. wynosił on 35 proc.).
– Wysoka opłata za postępowanie kwalifikacyjne może być barierą – w szczególności dla pracowników zatrudnionych w administracji szczebla wojewódzkiego i powiatowego, których zarobki są niższe – mówi Dobrosław Dowiat Urbański, szef służby cywilnej. – W ostatnich latach widoczny był spadek zainteresowania udziałem w postępowaniu. Liczba osób przystępujących do sprawdzianów spadła z 2466 w 2010 r. do 605 w 2018 r. Dopiero obniżenie opłaty za udział w tym postępowaniu od 2019 r. miało wpływ na wzrost tej liczby do 876 w bieżącym roku. Mam nadzieję, że kolejna zmiana przełoży się na dalszy wzrost liczby chętnych – dodaje.
Tadeusz Woźniak, przewodniczący Rady Służby Publicznej, uważa, że obniżanie opłat za egzamin jest konieczne – wynika ze znaczącego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Analizy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wskazują, że opłata może zostać obniżona do 20 proc. minimalnej płacy. W tej kwocie uda się zorganizować postępowanie, w tym wynająć odpowiednio dużą salę.
Nabór do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej na urzędnika mianowanego rozpocznie się już 1 stycznia 2020 r. i potrwa do końca maja 2020 r.