Portal InfoSecurity24.pl przypomina, że zgodnie z przepisami, policjantowi pełniącemu służbę „na wolnym powietrzu”, przez co najmniej 4 godziny dziennie, w okresie od 1 listopada do 31 marca, przysługuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny. Brzmi sensownie...gdyby nie sama kwota wypłacana wypłacana policjantom na rękę. W Radomiu mundurowi pełniący służbę patrolową, otrzymują nie całe 3 zł (dokładnie 2 złote 71 groszy).

Zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, mundurowi w zamian za wyżywienie otrzymują równoważnik pieniężny w wysokości 2,71 złotych. To kwota, która powinna zastąpić tzw. posiłek regeneracyjny przysługujący policjantom pełniącym służbę na „wolnym powietrzu” - pisze portal.

W piśmie ujęto m.in. dyspozycje „rzetelnego i skrupulatnego sporządzania” wykazów ilościowych służb pełnionych przez policjantów, skutkujących naliczaniem równoważnika w zamian za wyżywienie.

By równoważnik był wypłacany, nadzorujący pracę policjantów przełożeni proszeni są o sporządzenie wykazów mundurowych, uprawnionych do otrzymania równoważnika pieniężnego oraz przesłania zestawienia do zespołu zaopatrzenia, do 3-go dnia każdego miesiąca.

Jak przekonuje podinsp. Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji zs. w Radomiu, „kwestie otrzymywania przez policjantów wyżywienia oraz ich norm reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia”, a dokładniej par. 9 pkt 2 dot. policjantów pełniących w okresie zimowym służbę na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godziny dziennie. Jeśli chodzi o kwotę, to wynikać ma ona z kolei wprost z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Więcej czytaj na InfoSecurity24

Po publikacji powyższych informacji w serwisie gazetaprawna.pl sprawą zainteresowała się już Komenda Główna Policji, która wystąpiła do MSWiA z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do podwyższenia norm wyżywienia w Policji oraz związanych z nimi równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie. Aktualnie sprawa ta jest analizowana.