Tylko w I kw. tego roku liczba wakatów w policji zwiększyła się o 1315. Związkowcy alarmują, że odchodzą doświadczeni policjanci, a chętnych, by wstąpić do tej formacji, jest coraz mniej.
Z najnowszych danych Komendy Głównej Policji wynika, że we wszystkich jednostkach policji jest 5609 wakatów. Do tego trzeba dodać 61 wolnych etatów w szkołach policyjnych. Od 1 stycznia do 1 kwietnia tego roku z formacją rozstało się 2127 osób. Najwięcej policjantów odeszło ze służby w Katowicach – aż 341. Nieco lepiej jest we Wrocławiu, gdzie zwolniło się 207 funkcjonariuszy. Najmniej, bo zaledwie 50 osób, odeszło z policji w Kielcach.
Na koniec 2018 r. liczba wakatów w garnizonach policyjnych wynosiła 4294. A przed 2015 r. problem kadrowy był znacznie poważniejszy (patrz infografika).