Brak jasnych kryteriów to zdaniem związkowców główny mankament propozycji przyznawania nagrody motywacyjnej dla funkcjonariuszy, którzy na jakiś czas zrezygnują z odejścia na emeryturę.
Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) przygotowany przez Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji. Wprowadza on wcześniej nieznaną przedemerytalną nagrodę motywacyjną. Będzie ona wynosić 50 proc. hipotetycznej emerytury, jaką mógłby otrzymać mundurowy po zakończeniu służby. Ale w projekcie jest haczyk.
– Każdego dnia mam dziesiątki telefonów od kolegów z całej Polski, którzy pytają, kto naprawdę będzie mógł skorzystać z takiej uznaniowej nagrody – wyjaśnia DGP Rafał Jankowski, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów. – Projekt ustawy nie daje jasnej odpowiedzi na to pytanie, dlatego oprotestujemy zaproponowane rozwiązanie – dodaje.