Objęcie stanowiska profesora uczelni przez doktorów habilitowanych nie będzie następowało automatycznie – wskazuje rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys.
To efekt listu, który trafił na jego biurko. Autorami są doktorzy habilitowani zatrudnieni na uniwersytecie. Postulują oni umożliwienie osobom z tym stopniem naukowym (zatrudnionym na stanowisku adiunkta) automatycznego awansu na stanowisko profesora uczelni wraz z utrzymaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia.
Reklama
W liście wskazują, że czują się dyskryminowani w porównaniu z pracownikami innych polskich uczelni (np. adiunktów z habilitacją na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), którzy takowy awans uzyskali (bądź niebawem otrzymają), a nierzadko posiadają znacznie mniejszy dorobek naukowy.
Ze zmianą stanowiska wiążą się również kwestie finansowe.
Autorzy listu uważają także, że zapisy dotyczące awansu, które znalazły się w proponowanym tekście nowego statutu UW, są mało konkretne.
Profesor Marcin Pałys odpisał, że uczelnia zamierza dopuścić stosowanie wewnętrznej procedury awansowej (obejmującej w szczególności zewnętrzne opinie, ocenę odpowiedniej komisji i opinię Senatu) przy zatrudnianiu na stanowisku profesora uczelni tych adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, którzy legitymują się wybitnym dorobkiem. Możliwość ta ma istotnie uprościć awans najlepszych. Jednak nadal objęcie stanowiska profesora uczelni będzie poprzedzone indywidualną oceną i nie będzie następowało automatycznie.