Wybory do Parlamentu Europejskiego są nie mniej ważne niż do parlamentów krajowych. Dlaczego? Bo wybieramy przedstawicieli, którzy mają nas reprezentować we Wspólnocie. Za swoją pracę pobierają określone wynagrodzenie.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej wybory do europarlamentu odbywają się w maju. Rozpoczynają się w czwartek rano i kończą się w niedzielę wieczorem. Polacy pójdą do urn w niedzielę 26 maja.

Mandat europosła trwa tyle samo, ile kadencja Parlamentu Europejskiego, czyli pięć lat.

Wynagrodzenie deputowanego stanowi 38,5 proc. podstawowego wynagrodzenia sędziego Trybunału Sprawiedliwości, a więc posłowie nie mają wpływu na wysokość wynagrodzeń.

Miesięczna pensja posła wynosi 8 757,70 euro (ok. 38 tys. zł.). Po potrąceniu unijnego podatku i składki ubezpieczeniowej, wynagrodzenie wynosi 6 824,85 euro (ok. 29 300 zł).

Eurodeputowany otrzymuje również dietę w wysokości 320 euro dziennie (ok. 1.400 zł). Koszty na dietę przysługują, jeżeli poseł uczestniczy w posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, komisji Parlamentu Europejskiego czy frakcji partyjnej, co łącznie stanowi 16 dni miesięcznie. Łącznie na dietę poseł może otrzymać 5 120 euro. Aby uzyskać tę kwotę, eurodeputowany powinien podpisać się na liście obecności, która jest specjalnie udostępniana w tym celu.

Dieta europosła zostanie zmniejszona o połowę (tj. 160 euro dziennie), jeżeli poseł nie weźmie udziału w połowie głosowań imiennych.

Trzeba jednak pamiętać, że to jest podstawa. Europosłom przysługuje sporo dodatkowych świadczeń. Przedstawiciele w Parlamencie Europejskim dostają również dofinansowanie na działanie biur krajowych oraz środki na pokrycie kosztów podróży.

Parlament Europejski zapewnia posłom wyposażenie biura zarówno w Brukseli, jak i Strasburgu. Z kolei budżet na prowadzenie biura w kraju wynosi 4 513 euro miesięcznie (ok. 19 400 zł).

Europosłowie mogą dobierać sobie asystentów. Miesięczny budżet na zatrudnienie asystenta wynosi 24 526 euro (ok. 105 410 zł). Ta kwota nie jest przekazywana stricte posłom, tylko wypłacana jako wynagrodzenie asystentom, którzy spełniają wszystkie wymagane oczekiwania.

W przypadku działania poza państwem, w którym europoseł został wybrany przysługuje mu zwrot kosztów podróży i zakwaterowania maksymalnie do 4 454 euro (ok. 19 150 zł).

Po zakończeniu 63. roku życia każdy poseł jest uprawniony do otrzymania dodatku do emerytury. Poselskie świadczenie emerytalne wynosi 3,5 proc. wynagrodzenia za każdy rok przepracowany w Parlamencie Europejskim. Po jednej pięcioletniej kadencji posłowi się należy 1 500 euro (ok. 6 500 zł).

Jeżeli do pensji europosła doliczyć dietę, prowadzenie biura, zatrudnienie asystenta oraz zwrot kosztów podróży, łączna kwota, którą maksymalnie w ciągu miesiąca może uzyskać wynosi 45 438 euro (ok. 195 300 zł).