Ojcowie będą mieli mniej czasu na skorzystanie z płatnych dwóch tygodni na opiekę nad dzieckiem. Rodzice zyskają za to więcej swobody w wykorzystaniu rodzicielskiego.
Takie zmiany staną się konieczne, jeśli w życie wejdzie dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Ostatnią wersję projektu nowych przepisów unijnych uzgodnili przedstawiciele Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego (formalnie zostanie przyjęty na posiedzeniach plenarnych). Państwa członkowskie będą miały trzy lata na wdrożenie zmian.

Elastyczne uprawnienia