Dyskryminowanie kobiet w ciąży i pracowników objętych ustawową ochroną w czasie reformy służby celnej i skarbowej – to tylko jeden z zarzutów stawianych przez związkowców z ZZ Celnicy PL.
– Chcemy, żeby Rada Dialogu Społecznego podjęła temat i wyszła z propozycją zmian do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Taką, która umożliwi powrót do służby i pracy osób, które zostały niesłusznie zwolnione z KAS albo z naruszeniem prawa nie dostały propozycji przejścia do KAS – mówi DGP Sławomir Siwy, przewodniczący związku.
Już 3 września wysłał on minister pracy Elżbiecie Rafalskiej list, w którym zabiega o zwołanie Rady. Podał w nim dziewięć powodów, dla których RDS miałaby się zająć sprawą byłych celników i tych funkcjonariuszy, którym co prawda zaproponowano pracę w KAS, ale przeniesiono ich do cywila.