Od 1 stycznia przyszłego roku każdy z pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej otrzyma dodatkowe 655 zł brutto. Mają one zostać wypłacone najpóźniej do końca III kwartału przyszłego roku, ale z wyrównaniem od 1 stycznia.
Wzrost płac to efekt porozumienia zawartego między szefem KAS Marianem Banasiem, a 10 organizacjami związkowymi. Szef KAS zapewnił, że kwoty podwyżek w kolejnych latach nie będą niższe niż te przyznane funkcjonariuszom i pracownikom w innych służbach mundurowych.
Zaznaczył również, że osoby, w przypadku których podniesienie pensji w 2019 r. będzie skutkowało przekroczeniem maksymalnych mnożników lub limitów wynagrodzeń określonych dla poszczególnych stanowisk, awansują na wyższy poziom. Zasada ta będzie stosowana zarówno w korpusie służby cywilnej, jak i w Służbie Celno–Skarbowej.
Ale to nie koniec prac nad poprawą warunków zatrudnienia dla tej grupy. Wkrótce zostanie powołany specjalny zespół do opracowania programu modernizacji KAS. Zajmie się on także m.in. negocjowaniem podwyżek w 2020 r. W porozumieniu znalazła się także deklaracja szefa KAS, że strona rządowa rozpocznie prace nad projektem nowelizacji ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 132 ze zm.). Ma ona zrealizować postulaty związkowców w zakresie zrównania uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z uprawnieniami pozostałych służb mundurowych. Dotyczyć ma także zniesienia wymogu ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę oraz modyfikacji daty uzyskania uprawnień emerytalnych. Tym samym celnicy będą mogli przechodzić na emeryturę po 25 latach służby.
KAS w liczbach / Dziennik Gazeta Prawna
Co w zamian? Związkowcy zobowiązali się, że w czasie realizacji zapisów porozumienia nie będą podejmować akcji protestacyjnych. Co więcej, nie będą też wysuwać innych postulatów i roszczeń.
Celnicy, po m.in. policjantach i strażnikach więziennych, są ostatnią formacją mundurową, która podpisała takie porozumienie ze stroną rządową.