statystyki

Kiedy tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze

autor: Halina Zabrocka15.09.2018, 13:00
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne należy tworzyć wtedy, gdy jednoznacznie z przepisów prawa lub z umów o pracę wynika, że jednostka będzie zobowiązana do wypłaty takiego świadczenia pracownikom.

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne należy tworzyć wtedy, gdy jednoznacznie z przepisów prawa lub z umów o pracę wynika, że jednostka będzie zobowiązana do wypłaty takiego świadczenia pracownikom.źródło: ShutterStock

Jesteśmy spółką i do tej pory nie tworzyliśmy rezerw na świadczenia pracownicze. Jak ująć takiego rodzaju rezerwy w ewidencji księgowej w sytuacji, gdy jednostka dokonuje tego po raz pierwszy?

   

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne należy tworzyć wtedy, gdy jednoznacznie z przepisów prawa lub z umów o pracę wynika, że jednostka będzie zobowiązana do wypłaty takiego świadczenia pracownikom. Artykuł 39 ustawy o rachunkowości nakłada obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze – w polskiej praktyce gospodarczej są to głównie nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Jednostka w ramach uproszczeń określonych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości ma prawo odstąpić od tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na przyszłe świadczenia pracownicze, jeśli kwota takiej rezerwy nie jest istotna. Chodzi o to, aby nieuwzględnienie jej w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym nie zniekształciło obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego. Wiążące w tym zakresie powinny być ustalenia zawarte w polityce rachunkowości danej jednostki.

W sytuacji, gdy jednostka dotychczas nie tworzyła biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na przyszłe świadczenia pracownicze i dokonuje ich po raz pierwszy, powinna wziąć pod uwagę treść art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Jeśli w ocenie jednostki kwota rezerwy dotycząca lat ubiegłych jest znacząca i w związku z tym nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiające jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, to nieutworzenie wcześniej rezerwy traktuje się jako istotny błąd. Wielkość takiej rezerwy odnosi się wówczas na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych. Przykładowo, gdyby dany podmiot podjął decyzję o tworzeniu rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy w 2018 r., to kwotę rezerwy na dzień 31 grudnia 2018 r. uznaną za istotną należałoby odnieść na konto 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”. Gdyby wartość rezerwy z lat ubiegłych została uznana za nieistotną, to jej utworzenie wpływa odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego.

Krajowy standard

Sposób ustalania i ewidencji rezerw na świadczenia pracownicze został wskazany w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” (dalej: BRMK). Zgodnie z nim BRMK z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników są dokonywane w szczególności z tytułu niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych, a także nagród jubileuszowych. BRMK niewykorzystanych urlopów są dokonywane w szczególności na urlopy pracowników produkcyjnych pobierających wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy (np. akordowe). Celem ich dokonywania jest właściwe odniesienie kosztów do okresu, w którym jednostka faktycznie uzyskuje efekty pracy pracowników.


Pozostało 59% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane