statystyki

Poradnia kadrowa: Czy sześciotygodniowe nękanie pracownika może mieć znamiona mobbingu

autor: Anna Borysewicz06.09.2018, 09:19; Aktualizacja: 06.09.2018, 10:08
W jaki sposób w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia określić termin ewentualnego odstąpienia od niej?

W jaki sposób w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia określić termin ewentualnego odstąpienia od niej?źródło: ShutterStock

    Kiedy uraz głowy spowodowany omdleniem będzie uznany za wypadek przy pracy?

    Czy prezesowi zarządu sp. z o.o. można wypowiedzieć umowę w pierwszym dniu urlopu?

    W jaki sposób w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia określić termin ewentualnego odstąpienia od niej?

    Czy sześciotygodniowe nękanie pracownika może mieć znamiona mobbingu?

Pracownik był zatrudniony na stanowisku montera spawacza. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych zasłabł. W protokole powypadkowym stwierdzono, że powodem utraty przytomności było złe samopoczucie mężczyzny, a więc brak było przyczyny zewnętrznej. Zakładowy zespół powypadkowy nie uznał więc zdarzenia za wypadek przy pracy. Czy to stanowisko jest zasadne? Dodam, że podwładny przedstawił zaświadczenie lekarza, z którego wynika, że omdlenie było wynikiem spadku ciśnienia tętniczego.

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, m.in. podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, względnie poleceń przełożonych (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; dalej: ustawa wypadkowa).

Przy kwalifikacji danej okoliczności jako przyczyny zewnętrznej istotne jest, aby stanowiła ona przesłankę sprawczą zdarzenia, natomiast nie musi być ona wyłączna. I tak Sąd Najwyższy (dalej: SN) w swoim orzecznictwie przyjmuje, że pozostające w związku z wykonywaniem pracy zdarzenie zewnętrzne, które było sprawczym czynnikiem nagłego i gwałtownego pogorszenia samoistnych schorzeń pracownika, wyczerpuje przesłanki prawne uznania go za wypadek przy pracy (tak np. wyrok z 18 sierpnia 1999 r., sygn. II UKN 87/99).

Pracownik, o którym mowa w pytaniu czytelnika, nie zerwał również związku z pracą. Zerwanie takiego związku może nastąpić wówczas, gdy etatowiec w czasie przeznaczonym na realizację obowiązków służbowych wykonywał np. czynności dla celów prywatnych lub bez usprawiedliwienia nie świadczył pracy w czasie lub w miejscu, w których powinien ją wykonywać, bądź też podjął inne czynności, które nie pozostawały w związku ze świadczeniem pracy.

Niewątpliwe jest, że upadek zawsze jest zdarzeniem nagłym. W orzecznictwie SN przyjmuje się, że związek wypadku z pracą sprowadza się do czasowego bądź miejscowego powiązania przyczyny zewnętrznej doznanego uszczerbku na zdrowiu z faktem wykonywania przez pracownika określonych czynności. Przy czym związek czasowy istnieje, jeśli zdarzenie wystąpiło w czasie pracy w znaczeniu prawnym, z kolei miejscowy wystąpi, jeśli zdarzenie nastąpiło w miejscu pracy.

W judykaturze przyczyny doznanego uszczerbku na zdrowiu (albo śmierci pracownika) łączy się z wykonywaniem czynności zmierzających do realizacji zadań pracodawcy, do których pracownik zobowiązał się w umowie o pracę lub które są przedmiotem polecenia przełożonych. Przy czym w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy wypadkowej mowa jest o „zwykłych czynnościach”. A przez nie rozumie się zarówno czynności wchodzące do samego procesu pracy, jak i związane z przygotowaniem i zakończeniem pracy, a ponadto także czynności niemające bezpośredniego związku z wykonywaniem pracy, ale prawnie i życiowo uzasadnione istotą stosunku pracy. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje wyrok z 27 maja 2014 r., sygn. akt I PK 275/13, w którym SN uznał, że: „Skoro (…) odczuwalne (…) objawy zasłabnięcia spowodowane warunkami pracy (wysoką temperaturą i brakiem wentylacji) rozpoczęły się w miejscu i czasie efektywnego wykonywania przez pracownika czynności zleconych przez przełożonego, zaś utrata przytomności i wywołany nią upadek powodujący uraz nastąpiły bezpośrednio po opuszczeniu przez niego pomieszczenia warsztatu wyłącznie w celu „zaczerpnięcia świeżego powietrza” (ochłodzenia się), a nadto zdarzenie to wystąpiło w sferze interesów pracodawcy i stwarzanego przez niego zagrożenia (na terenie zakładu pracy), spełnia ono przesłanki wypadku przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy wypadkowej”.


Pozostało jeszcze 68% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane