Prawie 90 proc. ankietowanych jest spokojna o swe miejsce pracy. Utraty zatrudnienia obawia się 9 proc. respondentów. Ponad 45 proc. firm planuje rekrutacje - wynika z najnowszego "Barometru Rynku Pracy" Work Service.

W badaniu zwrócono uwagę, że prawie 20 proc. pracowników rozważa zmianę miejsca zatrudnienia. Tylko co czwarta osoba chce podjąć tę decyzję ze względu na obawę przed zwolnieniem. Główną motywacją, choć tracącą na znaczeniu, są wyższe zarobki. Wskazuje na nie 37 proc. respondentów. Istotne są również chęć samorealizacji i brak perspektyw awansu. Ponad 66 proc. Polaków spodziewa się znaleźć nowe miejsce zatrudnienia w czasie krótszym niż trzy miesiące.

"Rynek pracy w ostatnich miesiącach wrzucił wyższy bieg. Wiele dotychczasowych trendów jeszcze się pogłębiło, co przełożyło się na osiąganie rekordowych wskazań. Przy dobrej koniunkturze gospodarczej i wzroście PKB przekraczającym 5 proc. to strona pracownicza nadaje dziś tempo zmian rynkowych" - ocenił prezes Work Service Maciej Witucki.

Raport podaje, że ponad 45 proc. przedsiębiorstw zamierza w najbliższym czasie rekrutować pracowników. "Jest to wynik o 6,2 pkt. proc. wyższy niż przed rokiem i jednocześnie najwyższe wskazanie w pięcioletniej historii +Barometru Rynku Pracy+. Jedynie 5 proc. firm zapowiada zwolnienia. Największe plany rekrutacyjne wykazują sektor produkcyjny i handlowy, wśród których co drugi pracodawca zapowiada poszukiwanie nowych kadr". Według badania firmy będą zabiegać głównie o pracowników niższego (55,6 proc.) i średniego szczebla (47,3 proc.), a 12,6 proc. pracodawców planuje rekrutować członków kadry zarządzającej.

Z badania Work Service wynika, że niemal 72 proc. firm zapowiadających zwiększenie zatrudnienia doświadczyło problemów rekrutacyjnych. Największe niedobory kadrowe są tam, gdzie pracodawcy mają największe plany rekrutacyjne.

"Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku skrócenie czasu rekrutacji to jedno z najtrudniejszych zadań dla firm. Najlepszy kandydat po kilku tygodniach rozmów rekrutacyjnych może po prostu być już niedostępny, kiedy otrzyma ofertę pracy. Sukces wymaga zbudowania dobrych relacji między menedżerami rekrutującymi i zespołem rekruterów, wdrożenia nowoczesnych narzędzi oraz ciągłego kontaktu z kandydatem - stwierdziła w komentarzu dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich i Efektywności Organizacyjnej KIR.

15,6 proc. firm zapowiada podwyżki w nadchodzących miesiącach. Jest to wynik niższy o 13,4 pkt. proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania, ale o 4,3 pkt. proc. wyższy niż w w tym samym okresie przed rokiem. Największą skłonność do zwiększenia wynagrodzenia mają duże firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników, a także przedsiębiorstwa z branży usługowej i produkcyjnej. Jedynie 0,7 proc. badanych firm dopuszcza obniżenie stawek płac.

W badaniu zapytano ankietowanych o skrócenie tygodniowego czasu pracy z 40 do 35 godz. 38 proc. odpowiedziało się za wprowadzeniem takiego rozwiązania, ponad 53 proc. było na nie. Według wicedyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotra Araka wyniki nie powinny zaskakiwać, bo Polacy przeciętnie pracują krócej od mieszkańców innych krajów rozwiniętych. "Według porównywalnych międzynarodowo danych Polak przeciętnie przepracował w 2015 r. tylko 1038 godz. Na 19 badanych krajów rozwiniętych to więcej tylko od Włochów, Francuzów i Belgów. Na ten wynik wpływa liczba świąt, urlopów i zwolnień lekarskich, z których Polacy korzystają, zmniejszając liczbę godzin przepracowanych przez cały rok.

Badanie przygotował i opracował Kantar Millward. Podzielono je na dwie kategorie: pracowników i pracodawców. W pierwszym przypadku badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=554) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1000 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania), wyniki poddano procedurze ważenia. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATIBUS w okresie 16-20.07.2018 r.

W drugim przypadku badanie zrealizowano na próbie pracodawców (N=305) dobranych w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (ponad 250 pracowników), z uwzględnieniem województwa – miejsca prowadzenia działalności oraz branży firmy. Badanie przeprowadzono za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI ad hoc w okresie 18-27.07.2018 r.