W przypadku niespodziewanej choroby pracownik może wyjechać na wcześniej wykupione wczasy, jeśli podroż nie koliduje z celem wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Pytanie czytelnika: Czy na L4 można wyjechać na wcześniej wykupione wczasy? Jeśli tak, jakie działania należy podjąć, aby było to legalne?

Odpowiedź: Każdy ubezpieczony pracownik, który jest niezdolny do pracy i przebywa na zwolnieniu lekarskim ma prawo do zasiłku (lub wynagrodzenia) chorobowego. Świadczenia mają pracownikowi zrekompensować brak pensji podczas choroby. Ustawodawca stworzył w ten sposób zatrudnionym warunki do jak najszybszego odzyskania pełnej zdolności do pracy, dlatego pracownik powinien w sposób właściwy korzystać ze swojego prawa, czyli prawidłowo wykorzystywać zwolnienie lekarskie.

Okres zwolnienia lekarskiego pracownik powinien więc wykorzystać w sposób, który umożliwi mu jak najszybszy powrót do zdrowia. Kiedy pracownik niewłaściwie wykorzystuje zwolnienie? Z orzecznictwa sądowego wynika, że za wykorzystanie zwolnienia od pracy niezgodnie z jego celem można uznać między innymi nieprzestrzeganie wskazań lekarskich dotyczących nakazu leżenia w łóżku, podejmowanie niektórych prac domowych prac w ogrodzie lub gospodarstwie rolnym, czy też uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach dokształcających, na przykład kursach językowych. Jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2002 r. (III AUa 3189/01), "adnotacja na zwolnieniu lekarskim o treści: "pacjent może chodzić" nie usprawiedliwia wykonywania pracy przez pracownika, którego taka adnotacja dotyczy. Taki zapis upoważnia go jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. poruszanie się po mieszkaniu, udanie się na zabieg czy kontrolę lekarską." Podczas zwolnienia lekarskiego zabronione jest również wykonywanie wszelkiego rodzaju pracy zarobkowej - więcej na ten temat czytaj tutaj>>

Zarówno ZUS, jak i pracodawca mogą w każdej chwili skontrolować prawidłowość wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez pracownika. Jak wygląda taka kontrola, dowiesz się tutaj>>

Czy wyjazd na wcześniej wykupioną wycieczkę oznacza, że pracownik źle wykorzystuje zwolnienie? Nie, o ile pracownik nie będzie wtedy podejmował czynności, które mogłyby przeszkodzić w jego powrocie do zdrowia. - Wyjazd chorego pracownika jest możliwy, lecz należy pamiętać, że nie może on przekreślić celu, w jakim zaświadczenie lekarskie zostało wystawione. W okresie tzw. L4 pracownik nie powinien bowiem podejmować czynności, które mogłyby zniweczyć powód zwolnienia, tj. powrót do zdrowia, poprzez narażanie się na czynniki temu niesprzyjające. Jeżeli jednak pracownik wyjedzie na urlop i podczas pobytu nie będzie podejmować aktywności, które mogłyby skomplikować jego sytuację zdrowotną, to ZUS nie powinien podważyć wydanego zwolnienia lekarskiego czy też zakwestionować faktu, że pracownik błędnie został zakwalifikowany przez lekarza wydającego oświadczenie jako osoba chora - tłumaczy radca prawny Łukasz Górzny, Associate w Praktyce Prawa Pracy kancelarii DZP.

Wskazane jest jednak, aby pracownik przed wyjazdem skonsultował się z lekarzem prowadzącym chorobę w celu ustalenia czy wyjazd w jego stanie zdrowia jest wskazany. - Sytuacja związana ze zwolnieniami lekarskimi jest na tyle różnorodna, że czasami pracownik nie powinien nawet nie wychodzić z domu, ale czasem, jak na przykład w przypadku złamania ręki pracownika pracującego w produkcji, może się okazać, że taki wyjazd w żaden sposób nie będzie przeciwwskazany, a może nawet pracownikowi pomóc - zaznacza Łukasz Górzny.

Lekarz może także wystawić choremu zaświadczenie, że nie widzi przeciwwskazań do wyjazdu zagranicznego. Z taką informacją zatrudniony może się udać do pracodawcy, aby uprzedzić go o wyjeździe. Nie jest to obowiązkowe, ale zachowanie poprawnych relacji z przełożonym tego wymaga.

Co grozi pracownikowi za nieprzestrzeganie zasad zwolnienia lekarskiego? Takie środki ostrożności są potrzebne, ponieważ w przypadku nieprzestrzegania zasad wykorzystania zaświadczenia lekarskiego pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, w trakcie którego praca była świadczona. Co więcej, jeśli dojdzie do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, może to skutkować dyscyplinarnym zwolnieniem pracownika. Kiedy dokładnie można zwolnić chorego pracownika, przeczytasz tutaj>>