Żywa reakcja, z jaką spotkał się nasz monitoring nagród, i listy od urzędników pokazują, że dotknęliśmy ważnej sfery.
Dodatkowe wynagradzanie pracowników jest w określonych przypadkach uzasadnione i konieczne. Nie sposób sobie wyobrazić, że pracodawca zostałby pozbawiony takiej możliwości. W sferze prywatnej będzie to zależało od przyjętych rozwiązań i pewnie będą one inne np. w każdym przedsiębiorstwie. Jednakże w sferze publicznej, w administracji, takie uprawnienie musi być uregulowane.
Podstawy prawne