Mediana wynagrodzeń w administracji publicznej w 2017 roku wyniosła 3 450 zł brutto. Zarobki połowy badanych osób mieściły się w przedziale od 2 750 do 4 560 zł.

Tak wynika z raportu „Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Uwzględniono w nim dane o płacach 5 554 osób pracujących w administracji publicznej. W raporcie uwzględniono cztery grupy pracowników administracji publicznej tj.: szczebel rządowy, samorządowy, wymiar sprawiedliwości oraz służby mundurowe.

Z danych wynika, że zarobki kobiet i mężczyzn w administracji publicznej różniły się. Mediany ich wynagrodzeń wynosiły odpowiednio 3 200 i 3 900 PLN brutto. przy tym, o ile 25 proc. kobiet zarabiało nie więcej niż 2600 zł, to w przypadku mężczyzn było to 3000 zł. Natomiast, 25 proc. kobiet zarabiało więcej niż 4100 zł, a mężczyzn - już 5360 zł.

Mediany wynagrodzeń osób o różnym stażu pracy zatrudnionych w administracji publicznej w 2017 roku (brutto w PLN):

Wynagrodzenia osób zaczynających pracę wyniosły więc 2 426 PLN brutto. Pensje pracowników, pracujących dłużej niż 15 lat wyniosły 4 000 PLN brutto.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych na wybranych stanowiskach w 2017 roku (brutto w PLN):

Kierownicy dużych zespołów (powyżej 10 osób) w administracji publicznej zarabiali zatem 6 221 PLN brutto. Zarobki kierowników mniejszych zespołów wyniosły 5 162 PLN.

Źródło: wynagrodzenia.pl