Nowego kodeksu nie będzie, ale rząd przygotuje projekty nowelizacji oparte na dorobku komisji kodyfikacyjnej. Zmodyfikowane mogą być m.in. przepisy o czasie pracy.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie będzie pracować nad uchwaleniem projektów nowego kodeksu pracy (indywidualnego i zbiorowego) przygotowanych przez komisję kodyfikacyjną.
– Nie wyobrażam sobie, abyśmy mogli je przyjąć wbrew woli partnerów społecznych. Ale dorobek komisji jest bardzo ważny i będzie wykorzystany. Ministerstwo podejmie prace legislacyjne nad przygotowaniem propozycji nowelizacji kodeksu pracy, która wdrażałaby rozwiązania zawarte w projektach, które nie budzą wątpliwości i spornych opinii – wskazała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.