Pracownicy administracji rządowej starają się nie narażać swoim przełożonym w obawie przed utratą pracy. To przekłada się na mniej postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych
W ubiegłym roku wszczęto mniej postępowań w związku z naruszeniem obowiązków przez członków korpusu służby cywilnej. Tak wynika z najnowszego sprawozdania szefa służy cywilnej za 2017 r.
Tylko w ministerstwach liczba postępowań wyjaśniających zmniejszyła się aż o 39 proc. Dodatkowo, o 61 proc. zwiększyła się liczba tych, które umorzono. Odwrotną tendencję można zaobserwować we wszczynanych w ministerstwach postępowaniach dyscyplinarnych. W tym przypadku był wzrost aż o 40 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Jednak w całej administracji rządowej – i w postępowaniach wyjaśniających, i dyscyplinarnych – widoczny jest spadek sięgający nawet 44 proc. (biorąc pod uwagę umorzenia postępowań wyjaśniających).