Eksperci mają wątpliwości, jak będzie funkcjonował nowy korpus pracowników administracji wyborczej. Problemy pojawiają się przy ich zatrudnieniu i wynagradzaniu.
Korpus urzędniczy ma liczyć ok. 6 tys. osób. Do tej pory zgłosiło się jednak tylko kilkuset kandydatów. Dlatego Państwowa Komisja Wyborcza zmuszona była wydłużyć termin naboru do 6 kwietnia.
Trudne początki