Tylko policjanci i pogranicznicy będą mieć 10 lat na wznowienie postępowania dyscyplinarnego. Pozostałe formacje będą mogły to robić bezterminowo.
Dzisiaj na posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten umożliwia przywrócenie do służby tych mundurowych, którzy zostali oczyszczeni z powodu nieprawdziwych oskarżeń.
– Bardzo się cieszę, że będę mógł zaprezentować dziś tak oczekiwany przez policjantów projekt ustawy. Dokument został jednogłośnie przyjęty przez senatorów. Będę przekonywać posłów, że takie rozwiązanie jest konieczne i wymaga pilnego uchwalenia – wyjaśnia Łukasz Mikołajczyk, senator PiS, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, prezentujący projekt ustawy w Sejmie.