Za święto przypadające w sobotę zatrudniony otrzyma dodatkowy dzień wolny.

W tym roku Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przypada w sobotę, a to oznacza, że większość pracowników otrzyma za ten dzień inny dzień wolny od pracy.

Pracodawca musi bowiem udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego, gdy święto przypada w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W związku z tym, że zasadniczo czas pracy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, to większość zatrudnionych pracuje od poniedziałku do piątku i dniem wolnym jest dla nich właśnie sobota oraz niedziela. Jednak za niedzielę dzień wolny nie przysługuje - zgodnie z kodeksem pracy, tylko święto wypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Dnia wolnego za święto przypadające w sobotę nie otrzyma pracownik, którego wymiar czasu pracy jest mniejszy niż 5 dni w tygodniu lub który pracuje w świąteczną sobotę. (Kto może pracować w święto i jakie otrzyma wynagrodzenie, dowiesz się tutaj>>) Jednak za pracę w sobotę 11 listopada pracownikowi przysługuje inny dzień wolny, który powinien wykorzystać w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeśli nie jest to możliwe (na przykład z powodu choroby pracownika), zatrudniony otrzyma dodatek za każdą przepracowaną godzinę w święto - w wysokości 100 proc. dodatku do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Pieniądze czy czas wolny, czyli co przysługuje pracownikowi za dodatkową pracę>>