W 2017 roku po uwzględnieniu świąt oraz weekendów wypada 115 dni wolnych od pracy.

Wymiar czasu pracy jest to liczba godzin, jaką pracownik powinien przepracować w przyjętym okresie rozliczeniowym - okresy mogą wynosić od jednego miesiąca do dwunastu miesięcy. Zobacz, kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za dodatkową pracę>>

Zgodnie z podstawową normą czasu pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Na tej podstawie wylicza się wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających do przepracowania w okresie rozliczeniowym,
 • dodając do otrzymanej liczby godzin - dni pozostałe do końca okresu rozliczeniowego (przypadające od poniedziałku do piątku) i pomnożone przez 8 godzin,
 • i odejmując od otrzymanego wyniku po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ponadto, od tak wyliczonego czasu pracy należy odjąć liczbę godzin (dni) w czasie okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy, do których należy między innymi urlop wypoczynkowy czy niezdolność do pracy z powodu choroby. Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy. Za błędy grozi nawet zwolnienie>>

Dni świąteczne w 2017 roku

W 2017 roku dni ustawowo wolne od pracy to:

 • 1 stycznia 2017 r. - Nowy Rok (niedziela)
 • 6 stycznia 2017 r. - Święto Trzech Króli (piątek)
 • 16 kwietnia 2017 r. - Wielkanoc, pierwszy dzień świąt (niedziela)
 • 17 kwietnia 2017 r. - Wielkanoc, drugi dzień świąt (poniedziałek)
 • 1 maja 2017 r. - Święto Pracy (poniedziałek)
 • 3 maja 2017 r. - Święto Konstytucji 3 Maja (środa)
 • 4 czerwca 2017 r. - Zielone Świątki (niedziela)
 • 15 czerwca 2017 r. - Boże Ciało (czwartek)
 • 15 sierpnia 2017 r. - Wniebowzięcie NMP (wtorek)
 • 1 listopada 2017 r. - Dzień Wszystkich Świętych (środa)
 • 11 listopada 2017 r. - Narodowe Święto Niepodległości (sobota)
 • 25 grudnia 2017 r. - Boże Narodzenie, pierwszy dzień (poniedziałek)
 • 26 grudnia 2017 r. - Boże Narodzenie, drugi dzień (wtorek)

Zasadniczo każde święto, które przypada w okresie rozliczeniowym obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - o ile nie jest to niedziela. Za Nowy Rok (1 stycznia) i Zielone Świątki (4 czerwca) w 2017 roku pracownik nie otrzyma więc dodatkowego dnia wolnego. Zobacz, komu wolno pracować w święto i jakie otrzyma wynagrodzenie>>

Natomiast wolny dzień przysługuje za sobotę, czyli za Święto Niepodległości (11 listopada). Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku (sygn. akt K 27/11), pracownik może bowiem odebrać dzień wolny, jeżeli święto wypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Pracodawca nie może przy tym zobowiązać podwładnego do odpracowania tego święta, ale musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny.

Wymiar czasu pracy w 2017 roku

W 2017 roku roczny wymiar czasu pracy wyniesie 2000 godzin (250 dni x 8 godzin), w tym pracownik otrzyma 115 dni wolnych od pracy. Oto wymiar czasu pracy 2017 roku rozpisany na poszczególne miesiące:

Styczeń - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

Luty - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 8 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.)

Marzec - 184 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

Kwiecień - 152 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 11 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 1 święto)

Maj - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)

Czerwiec - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

Lipiec - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

Sierpień - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

Wrzesień - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

Październik - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

Listopad - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 10 dni wolnych z dniem wolnym za święto w sobotę (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

Grudzień - 152 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 12 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

Wymiar czasu pracy a niepełny etat

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, ich wymiar czasu pracy ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby godzin przypadających na pełnym etacie.

Przykładowo: W styczniu 2017 roku dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 84 godziny (1/2 × 168 godzin pracy), a dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 126 godzin (3/4 × 168 godzin pracy).