Czerwcowa nowelizacja przepisów o pracy tymczasowej wprowadziła wiele zmian porządkujących rynek agencji pracy tymczasowej oraz korzystnych dla zatrudnionych w tej formie.
Niestety nie dotyczy to regulacji o wynagrodzeniu urlopowym. Można im bowiem zarzucić nieprecyzyjność i brak przemyślenia skutków ich stosowania w realiach pracy tymczasowej. Przepisy zostały tak ukształtowane, że w pewnych przypadkach stosowanie ich wprost, w literalnym brzmieniu, może oznaczać pozbawienie pracowników tymczasowych wynagrodzenia urlopowego albo wypłatę zaniżonego.
Problemem zasadniczym jest to, że w wielu sytuacjach płaca za czas urlopu pracownika tymczasowego nie będzie odpowiadać naczelnej zasadzie kodeksowej, w myśl której za wypoczynek powinien on otrzymać takie wynagrodzenie, jakie by dostał, gdyby w danym czasie pracował.