W 2016 r. urzędy pracy lepiej radziły sobie z aktywizacją bezrobotnych niż rok wcześniej. Więcej osób skierowały do pracy, działały efektywniej, także pod względem kosztów.
Resort pracy wyliczył wskaźnik efektywności zatrudnieniowej pośredniaków. Była ona w zeszłym roku wyższa niż w 2015. Jednym z powodów, poza lepszą sytuacją na rynku pracy, mogło być to, że od skuteczności podejmowanych przez urzędników działań zależy to, czy urząd pracy dostanie dodatkowe środki z Funduszu Pracy (FP) na nagrody dla nich.
Gwarancja pracy