Resort pracy chce, aby płaca minimalna wzrosła od przyszłego roku o 100 zł (do 2100 zł), a najniższa stawka godzinowa dla zlecenio- i usługobiorców o 70 gr (do 13,70 zł). Pracodawcy uzgodnili już wspólne stanowisko w tej sprawie i proponują znacznie mniejszą podwyżkę (odpowiednio do 2050 zł i 13,30 zł). Z kolei związki zawodowe ustalają swoją wspólną propozycję, ale już teraz wskazują, że nie satysfakcjonuje ich oferta ministerialna, nie wspominając już o tej przedstawionej przez zrzeszenia firm.
Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawi Radzie Dialogu Społecznego (RDS) swoją propozycję podwyżki. Od tego momentu RDS będzie miała 30 dni na uzgodnienie ostatecznej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli się to nie uda, przyszłoroczne stawki samodzielnie określi rząd.
Za szybko