Wzrost wynagrodzeń planuje 32 proc. przedsiębiorców, a 29 proc. chce zwiększyć zatrudnienie w swoich firmach w ciągu najbliższego półrocza - wynika z najnowszego badania Busometr Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, którego wyniki przedstawiono w środę.

Jak wyjaśnił prezentujący wyniki badania dr Tomasz Baran z Uniwersytetu Warszawskiego, wynika to ze wzrostu ogólnego wskaźnika nastroju przedsiębiorców w ostatnich sześciu miesiącach.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców po raz kolejny zwrócił się do przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm z prośbą o ich opinie na temat sytuacji gospodarczej w Polsce. Indeks Busometr, mierzący nastroje przedsiębiorców związane z inwestycjami, rynkiem pracy i koniunkturą gospodarczą, czyli kluczowymi obszarami gospodarki, wzrósł w II półroczu br. o blisko 10 punktów – do 48,1 pkt. Dla porównania, w I półroczu 2017 roku było to 38,38 pkt - wynika z zaprezentowanych danych.

"Jak wskazują wyniki, jakie uzyskaliśmy, aktualne nastroje przedsiębiorców są bardzo pozytywne. (...) przedsiębiorcy z nadzieją patrzą w przyszłość" - ocenił dr Baran. Dodał, że poprzedni tak wysoki wskaźnik notowano w II półroczu 2014 r.

"W porównaniu do poprzednich sześciu miesięcy zauważyć można tendencję wzrostową poszczególnych elementów składowych indeksu. Komponent koniunktury gospodarczej w aktualnym badaniu wyniósł 47,83 pkt (w I półroczu było to 33,22 pkt). Komponent rynku pracy w tym roku wzrósł do 56,33 pkt, a w ubiegłym badaniu - 52,52 pkt. Z kolei komponent inwestycji zwiększył się z 38,42, do 41,39 pkt" - wyliczył Baran.

"Najistotniejsze jest radykalne odwrócenie trendu, odbicie w zakresie nastroju przedsiębiorców. Dla gospodarki oznacza to bardzo dobre informacje. Jeśli, jak wynika z deklaracji respondentów badania, milion firm ruszy do inwestycji, może to oznaczać wzrost PKB w tym roku nawet na poziomie 5 proc. Jeśli te deklaracje zostaną zrealizowane, oznacza to również podwyżki dla pracowników, bo presja płacowa jest dość silna. Należy się spodziewać, że wzrost płac będzie w br. większy niż w roku 2016" - powiedział PAP prezes ZPP Cezary Kaźmierczak.

Jak wskazali autorzy badania, bez względu na wielkość, region, sektor czy staż przedsiębiorstwa, nastroje "w obszarze rynku pracy" kształtują się na optymistycznym poziomie 56,3 pkt, co oznacza wzrost o ponad 3 pkt. w porównaniu do poprzedniego badania.

"29 proc. przedsiębiorców planuje zwiększenie zatrudnienia w najbliższym półroczu, zaś 32 proc. - wzrost wynagrodzeń w swoich firmach. Wartość barometru rynku pracy w komponencie +płace+ wyniosła 57,7 pkt." - wskazał Baran.

Według autorów badania, "istotne zmiany można zauważyć w ramach +komponentu inwestycyjnego+" – najnowszy odczyt to 41,4 pkt.

"47 proc. badanych w perspektywie najbliższego półrocza deklaruje, że będzie inwestować. Skłonność taką wykazują przedsiębiorcy z sektora średnich i dużych firm (53,3 pkt), mniejszy optymizm panuje wśród mikro oraz małych przedsiębiorców (odpowiednio 34,8 i 47,6). Gotowość do inwestowania można zaobserwować na wschodzie Polski (wskaźnik wynosi 59,9 pkt.). W innych częściach kraju komponent "Inwestycje" nie przekracza 50 pkt." - wskazał Baran.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży, w jakiej działają. Został założony w czerwcu 2010 roku.

Badanie Busometr ZPP, które publikowane jest co pół roku, zostało zrealizowane przez Dom Badawczy Maison, przy współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Badanie przeprowadzono w okresie luty-marzec 2017 r. na reprezentatywnej próbie małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 zatrudnionych), czyli 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce.

Jak zaznaczył ZPP, firmy z sektora MSP tworzą 67 proc. PKB.