Komisje lekarskie MSWiA będą mieć prawo do orzeczenia w sprawach ustalenia związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby chorób będących powodem przebywania funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich.
Takie zapisy określające szczegółowo zasady orzekania mają być dodane do ustawy z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. poz. 1822 ze zm.).
Zmiany wynikają z oficjalnie podanego w wykazie prac legislacyjnych rządu (UD236) „Projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw”. Sprawa ta jest ważna dla funkcjonariuszy, bo co prawda – zgodnie z rządową propozycją – przez pierwsze 30 dni choroby mundurowi będą otrzymywać pełne uposażenie, ale później wysokość wypłaty spadnie do 80 proc. Zasada ta nie będzie dotyczyć przypadłości, w których zostanie określony związek ze służbą. Jeśli więc lekarz orzecznik uzna, że choroba trwająca ponad 30 dni mogła powstać z powodu służby, wówczas zainteresowany otrzyma 100 proc. uposażenia w czasie trwania zwolnienia.
A to nie koniec planowanych zmian. Resort chce, by funkcjonariusze nie byli karani za niedostarczenie w terminie zwolnienia lekarskiego lub oświadczenia np. o konieczności opieki nad dzieckiem, o ile nastąpi to z przyczyn niezależnych od nich. W pozostałych przypadkach projekt przewiduje, że niedopełnienie przez funkcjonariusza tego obowiązku spowoduje obniżenie o 25 proc. wysokości uposażenia przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.