Na konta funkcjonariuszy policji jeszcze w lutym wpłyną większe wypłaty z wyrównaniem od stycznia tego roku. Policjanci mają również zagwarantowane podwyżki w kolejnych latach. Do 2020 r. ich zarobki powinny wzrosnąć średnio o 609 zł
Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia zasadniczego oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 253) umożliwia zwiększenie do 3,19 wielokrotności kwoty bazowej. Jednocześnie zgodnie z art. 110 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1782 ze zm.), funkcjonariusz za służbę pełnioną w danym roku otrzyma roczną nagrodę w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Skoro zaś uprawnieni będą otrzymywać wyższe pensje, to dostaną także większe nagrody.
Co więcej, rozporządzenie zakłada, że ponieważ wszyscy funkcjonariusze od posterunkowego po generała otrzymają po 218 zł, to reszta pieniędzy zarezerwowanych w ustawie budżetowej zostanie podzielona na policjantów. MSWiA policzył, że na jeden etat wyniesie to dodatkowo 35 zł (o sposobie dzielenia środków patrz wywiad z Rafałem Jankowskim, przewodniczącym ZG NSZZ Policjantów).
Kompleksowe zmiany w systemie wynagradzania przewidują także zwiększenie płac dzielnicowych. A to za sprawą nowelizacji rozporządzenia z 20 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 135.). Obecnie pełniący służbę na stanowisku dzielnicowego należy do 4. grupy zaszeregowania zasadniczego, a jego uposażenie jest obliczane z wykorzystaniem mnożnika kwoty bazowej na poziomie 1,45. To powoduje, że funkcjonariusze przenoszą się do kryminalnych, gdzie mają możliwość pracy na stanowisku asystenta lub detektywa. Te stanowiska są związane z 5. grupą uposażenia zasadniczego, przy której obowiązuje mnożnik kwoty bazowej na poziomie 1,55. Wejście w życie rozporządzenia w dniu jego ogłoszenia spowodowało, że dzielnicowi już teraz mogą awansować na wyższe stanowisko starszego dzielnicowego, jednocześnie otrzymując wyższe uposażenie.