MSWiA zamierza rozbić jedność zawodową funkcjonariuszy, dopuszczając możliwość działania wielu związków zawodowych. W zamian przywróci im 100 proc. uposażenia za pierwsze 30 dni zwolnienia.
Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 ze zm.) w tej formacji może działać tylko jeden związek zawodowy (bez prawa do strajku). Wkrótce może się to jednak zmienić. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych rządu (UD236), czytamy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przyjąć „rozwiązania dopuszczające możliwość funkcjonowania w policji związków zawodowych, bez ograniczeń związanych z dopuszczalnością działalności związkowej tylko do jednego związku”.
Resort tłumaczy, że przyjęcie takiego rozwiązania, funkcjonującego obecnie u strażaków, „pozwoli w pełni zrealizować zasadę wolności zrzeszania się” i tym samym może zapobiec ewentualnym zarzutom co do „preferowania jednych związków i tym samym dyskryminowania innych”.