Prawidłowo ułożony grafik (harmonogram) to bowiem jedno. Drugie to faktyczne zlecanie pracy w tym okresie (często nadliczbowej i w dniach wolnych) oraz tego konsekwencje.

Pracodawcy, dla których grudzień jest miesiącem bardzo intensywnym, powinni zwrócić szczególną uwagę na takie kwestie związane z czasem pracy, jak:

- ograniczenia dotyczące dopuszczalności planowania pracy w poszczególnych przedziałach godzinowych i dniach, a także w niedziele i święta,

- obowiązujące okresy rozliczeniowe czasu pracy, które w bardzo istotny sposób wpływają na możliwość kilkutygodniowej intensyfikacji pracy,

- konieczność zapewnienia minimalnych odpoczynków i minimalnej liczby dni wolnych oraz terminowego rekompensowania pracy w niedziele i święta,

- koszty rekompensaty za pracę nadliczbową oraz pracę w poszczególnych rodzajach dni zgodnie z grafikiem wolnych od pracy.

W tym roku Święta Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) przypadają w poniedziałek i wtorek. Nowy Rok wypada również w poniedziałek. Jednocześnie Wigilia i sylwester – dni, które formalnie są normalnymi dniami pracy, ale w praktyce mają szczególny status – w tym roku przypadają w niedziele, co (nie licząc zwyczajowego skrócenia dnia pracy w tym dniu) dodatkowo ogranicza możliwość polecania pracy w te dni. Tym, którzy będą wówczas wykonywać pracę, trzeba będzie oddać dzień wolny (ewentualnie wypłacić 100-proc. dodatek do wynagrodzenia, jeśli udzielenie dnia wolnego będzie niemożliwe). Z kolei święto Trzech Króli przypada 6 stycznia 2018 r. Za ten dzień trzeba będzie oddać pracownikom dzień wolny. Można to zrobić np. 2 stycznia (a także w grudniu, jeśli miesiąc ten jest objęty jednym okresem rozliczeniowym ze styczniem).

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? CZYTAJ WIĘCEJ W DODATKU SPECJALNYM DO E-DGP >>

Marek Rotkiewicz, specjalista ds. prawa pracy