Stres związany z pracą dotyka niemal każdego z nas i jest powszechnym problemem, ale także jednym z głównych powodów absencji pracowników. Stres może być pozytywnym zjawiskiem dopóki nas mobilizuje do działania. W przypadku gdy zaczyna działać na pracownika destrukcyjnie traci na tym nie tylko firma, ale cała gospodarka.

W Europie stres zajmuje drugie miejsce, po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Szacuje się, że aż ok. 45% nieobecności pracowników może być spowodowanych stresem związanym z pracą (wg brytyjskiej organizacji rządowej Health and Safety Executive). Według wielu ekspertów, w tym firmy doradztwa personalnego PEOPLE, odpowiada on nawet za ok. 60% nieobecności.

Z badania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wynika, że ok. 30% pracowników w Europie wskazywało, że odczuwali skutki stresu. Z kolei badania przeprowadzone kilka lat temu wśród austriackich tzw. białych kołnierzyków pokazały, że 42% z nich przechodziło na wcześniejszą emeryturę z powodu chorób związanych ze stresem w pracy. Absencja w pracy to ogromne koszty dla firm jak i systemu ubezpieczeń.

Czynniki najczęściej wywołujące stres

Z badania Health and Safety Executive - brytyjskiej organizacji rządowej nadzorującej bezpieczeństwo w pracy wynika, że wśród najczęściej występujących stresogennych czynników pracownicy wymieniają: nadmierne obciążenie pracą i krótkie terminy realizacji projektów, zbyt dużą odpowiedzialność i brak wsparcia menedżerów. Źródłem stresu w pracy mogą być również inne bodźce np. hałas, niewłaściwe oświetlenie, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, zapach. Problem stresu, choć bardzo powszechny, bywa bagatelizowany, co oznacza że osoby nim dotknięte często nie otrzymują żadnej pomocy – mówi Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu firmy doradztwa personalnego PEOPLE.

Długotrwały stres odbija się na naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym, a lekceważenie go może prowadzić do poważnych chorób, takich jak depresja, nerwica, choroby psychosomatyczne. Najważniejszym krokiem do redukcji poziomu stresu jest poznanie jego przyczyny. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego jak stres wpływa na naszą produktywność. Stres doświadczany przez pracowników odbija się na funkcjonowaniu całej organizacji. Jego przejawami są m.in.: zwiększona absencja, większa rotacja pracowników czy brak motywacji i tym samym częściej popełniane błędy.

Osoba, u której udało się ograniczyć poziom stresu wykazuje większe zaangażowanie, ma lepsze stosunki z resztą zespołu i chętniej działa w grupie oraz rzadziej idzie na tzw. „L4”. Pracodawcy nie powinni więc lekceważyć problemów swoich pracowników – mówi Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu firmy doradztwa personalnego PEOPLE.

Jak pracodawca może zapobiegać negatywnym skutkom stresu?

Jednym z kroków, jakie może podjąć pracodawca w celu ograniczenia poziomu stresu w swojej firmie, jest przeprowadzenie badania mającego na celu wykrycie przyczyn stresu i napięć. Po takim badaniu pracodawca będzie miał większą wiedzę na temat problemów swoich pracowników i sposobów mających na celu polepszenie sytuacji. Pracodawca może zaproponować swoim podwładnym m.in. szkolenia, które zwiększą ich świadomość i pokażą jak zachowywać się w sytuacjach stresowych. Bardzo ważnym działaniem, które pomoże zredukować poziom stresu w organizacji jest dostosowywanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności do możliwości pracownika.

Znanych jest wiele sposobów radzenia sobie ze stresem. Od szkoleń z zarządzania emocjami, aktywności fizycznej po przyjazne dla pracowników miejsce pracy.

Rolą odpowiedzialnego i świadomego pracodawcy jest dbanie o komfort pracy i samopoczucie swoich pracowników. Duże znaczenie w procesie ograniczania i rozładowywania stresu ma otoczenie w jakim pracujemy, w tym także samo miejsce i jego wystrój. Są tego świadomi szczególnie pracodawcy z Doliny Krzemowej, jak Facebook czy Google, ale także coraz częściej jest to trend widoczny w Polsce. Przyjazne biuro zwiększa kreatywność, ale także pozwala na chwilę relaksu. PEOPLE w swoim biurze składającym się m.in. z zespołu sal konferencyjnych oraz powierzchni open space stworzył strefę chill out'u połączoną z jadalnią i kuchnią. Obok znajduje się amfiteatr przeznaczony do oficjalnych prezentacji oraz wewnętrznych zebrań i spotkań pracowników, a także sala relaksu m.in. dla młodych matek – mówi Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu firmy doradztwa personalnego PEOPLE.