Agencje zatrudnienia nie będą mogły już wymieniać się pracownikami, aby omijać limit tymczasowego zatrudnienia u jednego pracodawcy użytkownika (wynosi on 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejnych 36 miesięcy). Te ograniczenia obejmą też pracujących tymczasowo na podstawie umów cywilnoprawnych. Takie rozwiązania przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, który wczoraj przyjął rząd. Teraz trafi on do Sejmu.
Reklama
Nowe przepisy mają ograniczyć nadużycia na rynku. Brak możliwości kierowania tej samej osoby do pracodawcy przez różnych pośredników (powyżej limitu) wyeliminuje tzw. pączkowanie agencji, czyli tworzenie agencji córek, tylko po to, aby obchodzić przepisy. Pośrednicy będą musieli też przekazywać zatrudnionym informacje umożliwiające im bezpośredni kontakt z agencją (adres miejsca kontaktu i poczty elektronicznej, numer telefonu oraz dni i przedział godzinowy, w których kontakt jest możliwy). Ograniczy to przypadki prowadzenia wirtualnych biur (czyli kontaktu wyłącznie np. poprzez e-mail, co powodowało problemy ze zlokalizowaniem pośrednika m.in. w przypadku porzucenia przez niego działalności lub zalegania z wypłatą wynagrodzenia). Nowelizacja wprowadzi też sankcje za nieprzestrzeganie prawa. Grzywną do 30 tys. zł zagrożone będzie m.in. przekroczenie wspomnianego limitu zatrudnienia w jednej firmie oraz kierowanie osoby do zadań, których nie może wykonywać pracownik tymczasowy (np. do prac szczególnie niebezpiecznych). Pracodawca-użytkownik dodatkowo musi liczyć się też z karą, np. za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy.
To zmiany korzystne dla zatrudnionych, ale przyjmowane z rezerwą przez pracodawców. W szczególności kwestionują oni rozwiązanie dotyczące pracownic tymczasowych. Projekt przewiduje, że jeśli ich umowy miałyby się rozwiązać po upływie trzeciego miesiąca ciąży, to z mocy prawa zostaną przedłużone do dnia porodu (dzięki temu zatrudnione będą miały prawo do zasiłku macierzyńskiego).
– Apelujemy o modyfikację tego przepisu – podkreśla Agnieszka Zielińska, kierownik Polskiego Forum HR.
Cztery główne centrale pracodawców (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC, Związek Rzemiosła Polskiego) proponują we wspólnym stanowisku m.in. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą przedłużałyby się umowy, które miałyby się rozwiązać dopiero po piątym miesiącu ciąży.