Od 2017 roku zwiększa się najniższe uposażenie i zostaje wprowadzona minimalna stawka godzinowa. Pracodawcy muszą sprawdzić, czy pensje w firmie spełniają te wymagania. Przeliczeniu muszą też ulec niektóre świadczenia.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 13 zł brutto. Podobnie jak miesięczne minimalne wynagrodzenie będzie co roku waloryzowana. Poza ustaleniem prawidłowego wynagrodzenia, przedsiębiorcy muszą pamiętać o kilku istotnych zmianach:

1. Ewidencja czasu pracy

Od 1 stycznia zleceniodawca przy zawarciu umowy powinien ustalić sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia. Jeżeli tego nie zrobi zleceniobiorca sam przedłoży informację o czasie pracy. Dokumenty te należy przechowywać przez 3 lata

2. Wypłata wynagrodzenia

Jeżeli umowa ze zleceniobiorcą trwa dłużej niż miesiąc, to wynagrodzenie musi być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu.

3. Kary za zbyt niskie wynagrodzenie

Przy okazji ustanowienia minimalnej stawki godzinowej Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia do jej kontroli. W przypadku wypłacania wynagrodzenia niższego niż wynikałoby z minimalnej stawki godzinowej dojdzie do popełnienia wykroczenia, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Pracodawcy muszą także zweryfikować umowy osób, które są w pierwszym roku zatrudnienia. Ich pensja od 2017 roku ma wynosić 100 proc., a nie jak dotychczas - 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Od 2017 roku zmienia się również sposób wyliczania i wypłacania pensji za pracę w nocy. Dodatek za pracę nocną ulega wyłączeniu ze stawki minimalnego wynagrodzenia.

Konieczne mogą okazać się również przeliczenia niektórych świadczeń, takich np. jak styczniowe wynagrodzenie urlopowe lub ryczałt za godziny nocne i za nadgodziny, przy ustalaniu których uwzględniane były składniki kalkulowane na bazie płacy minimalnej przed podwyższeniem.