Od 2017 roku firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników zostaną zwolnione z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W ramach projektu Ministerstwa Rozwoju „100 zmian dla firm" rząd uchwalił pakiet zmian dla przedsiębiorców obejmujących przepisy prawa pracy. Jak argumentuje rząd, nowe rozwiązanie powinno zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia zatrudnienia (zawierania umów o pracę. Zdarza się, że te przepisy sprawiają, że przedsiębiorcy wybierają zatrudnienie w oparciu o umowy prawa cywilnego lub nawet dokonują sztucznych podziałów przedsiębiorstwa.

3 zmiany w wynagradzaniu pracowników >>>>

Zmiany obejmą małych przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 50 osób. Zostaną oni zwolnieni z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do tej pory z tego obowiązku byli zwolnieni pracodawcy, którzy zatrudniają 19 osób i mniej.

Składki na ZUS: W 2017 roku przedsiębiorcy zapłacą więcej >>>

Od 2017 roku tworzenie tych dokumentów będzie fakultatywne, a tam gdzie działa zakładowa organizacja związkowa, regulaminy będą ustalane jeśli zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.