Odpowiedzialność za szkodę w postaci trwałych uszkodzeń ciała ponosi zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku wykupił polisę OC. Jeśli ubezpieczyciel wypłacił bardzo niskie zadośćuczynienie, twierdząc, że ofiara nie doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu, może ona kwestionować stanowisko ubezpieczyciela i domagać się bezpośrednio od niego wyższej rekompensaty. W tym celu powinna złożyć reklamację.
Ofiara ma ma prawo żądać:
- odszkodowania,