Kupiłam bilet za kilkadziesiąt złotych w tanich liniach lotniczych. Czy przysługują mi takie same prawa jak pasażerowi tradycyjnego przewoźnika – pyta pani Anna
Tak. Takie same prawa ma turysta, który zapłacił za przelot kilkakrotnie mniej niż jego współpasażer na fotelu obok. I takie same prawa ma pasażer tanich linii jak klient z klasy business tradycyjnego przewoźnika.
Trzeba jednak mieć na względzie różne taryfy i dodatkowe przywileje, jakie niosą ze sobą wyższe ceny biletu. Zazwyczaj ktoś, kto kupuje najtańszy bilet, nie ma co liczyć na możliwość zmiany dat przelotu czy celu wprawy. Ale nawet tanie linie lotnicze wprowadziły do swojej oferty możliwość wykupienia droższej opcji. Taryfa plus daje możliwość zmiany lotu, zawiera w sobie opłatę za większy bagaż i wybór miejsca w samolocie, czyli możliwości, które u tradycyjnego przewoźnika są zazwyczaj już w najtańszej opcji. Zasady zwrotu biletów określają regulaminy poszczególnych przewoźników i zapisy dotyczące konkretnej taryfy.
Niezależnie jednak od taryfy i przewoźnika każdy klient linii lotniczych ma prawo do odszkodowania, zwrotu kosztów biletu, skorzystania z alternatywnego transportu, gdy nie przyjęto go na pokład z powodu nadkompletu pasażerów, opóźnienia lub odwołania lotu. Jeśli samolot dotarł do miejsca docelowego z ponadtrzygodzinnym opóźnieniem, pasażer może domagać się odszkodowania do 600 euro. Jeśli rejs odwołano z powodu wyjątkowych okoliczności, czyli strajku na lotnisku przeznaczenia, fatalnych warunków pogodowych, to odszkodowanie nie przysługuje. Ale wciąż można się domagać zwrotu ceny biletu, zmiany rezerwacji lub transportu innym środkiem. Podczas oczekiwania na kolejny lot pasażerowi przysługują posiłek i nocleg, w zależności od długości opóźnienia i długości lotu. Jeśli trasa ma mniej niż 1500 km, prawo do opieki ze strony linii lotniczych nie przysługuje, gdy opóźnienie jest krótsze niż 2 godziny, jeśli ponad 3500 km – do godziny. Za zgubiony lub zniszczony bagaż przysługuje odszkodowanie do kwoty 1200 euro.
Należy jednak pamiętać, ze zakup biletów lotniczych przez internet nie podlega takim samym zasadom jak inne umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorcy. Nie obowiązuje tutaj ustawowe prawo do odstąpienia od umowy przez 14 dni. Jednak przez cały proces elektronicznej rezerwacji, od momentu wyboru daty i portu docelowego, przewoźnik ma obowiązek pokazywać ostateczną kwotę do zapłaty razem ze wszystkimi dodatkowymi obowiązkowymi kosztami. Ta przejrzystość cenowa ma umożliwiać porównywanie różnych ofert. ©?
Podstawa prawna
Art. 3, 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).