Reklamy instytucji finansowych, kuszące wysokimi zyskami mogą wkrótce trafić do lamusa. Na początku tego tygodnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zaprezentować zmiany w regulującej to ustawie.

Wiceszefowa urzędu Dorota Karczewska, wyjaśnia, że zmiany przygotował zespół ekspertów urzędu, bankierów i komisji nadzoru finansowego. Dobre praktyki, które uzgodniono w czasie prac zespołu powinny znaleźć potwierdzenie w prawie. UOKiK przedstawi nowelizację konsumenckiej ustawy. Zmiany mają nakłonić oferujących produkty finansowe do badania preferencji klientów i przygotowania produktów pod kątem ich potrzeb.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał reklamy produktów finansowych oferowanych przez banki i ubezpieczycieli. Zbyt krótkie reklamy powodują, że brakuje w nich informacji o ryzyku lub opłatach.