W prezencie dostałem dokładnie taką samą szczoteczkę elektryczną jak ta, którą kupiłem w sklepie internetowym. Nie minął jeszcze termin 14 dni, więc postanowiłem ją oddać. Sprzedawca nie chce jednak jej przyjąć, powołując się na względy higieniczne. Czy ma do tego prawo?

TAK: Ale tylko wtedy, gdy szczoteczka była dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu i zostało ono rozerwane. Wtedy sklep nie ma obowiązku przyjąć zwrotu, bo zgodnie z art. 38 pkt 5 ustawy konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Przepis ten dotyczy towarów, których nie można zwracać ze względów higienicznych lub zdrowotnych. Chodzić więc może np. o szczoteczkę do zębów, golarkę, lokówkę lub depilator. Pod jednym wszakże warunkiem – towary muszą być dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu. Jeśli nie, to klient może je zwrócić, nawet gdy mogłoby się wydawać, że nie powinny być ponownie odsprzedawane.

Odpowiedź dotyczy stanu prawnego obowiązującego od 25 grudnia 2014 r., kiedy w życie weszła ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 82).
Podstawa prawna: Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827).

Gdzie szukać pomocy:

● miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów – to oni pomagają w sprawach indywidualnych zarówno jeśli chodzi o poradnictwo, jak i ewentualne reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, kontakt do właściwego rzecznika można znaleźć na stronie: uokik.gov.pl
● organizacje konsumenckie – świadcząc porady i pomoc prawną, angażują się też w konkretne spory. Najważniejsze z nich to: Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (http://www.konsumenci.org) oraz Europejskie Centrum Konsumenckie (http://www.konsument.gov.pl/). Ta ostatnia organizacja jest właściwa przy sporach z firmami spoza Polski
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nie pomoże on w indywidualnej sprawie, ale powtarzające się skargi mogą go skłonić do wszczęcia postępowania o zbiorowe naruszenie interesu klientów (np. w przypadku niewłaściwych regulaminów e-sklepów)
● prokuratura i policja – nie tylko wtedy, gdy sprzedawca okaże się oszustem, ale także wówczas, gdy nie dopełni ciążących na nim obowiązków informacyjnych, co stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny