Kwota słownie – gdzie jest wymagana?

W wielu sytuacjach życia codziennego, podanie kwoty słownie może być nam potrzebne. Wymóg taki stawia bowiem konstrukcja wielu popularnych druków urzędowych, bankowych oraz innego rodzaju dokumentów. Kwota zapisana słownie pojawia się również na fakturach, na pocztowych potwierdzeniach przekazu pieniędzy, na drukach do przelewu oraz w czekach, czyli wszędzie tam, gdzie istotne jest precyzyjne podanie kwoty.

Osoby prywatne natomiast bardzo często wykorzystują słowny zapis kwot w przypadku podpisywania umów kupna-sprzedaży lub umów najmu. Istnieje przekonanie, że zapisanie kwoty słownie zabezpiecza w pewien sposób transakcję. Gdyby bowiem ktoś chciał sfałszować jakieś dane w takiej umowie, przerobienie jednej cyfry na drugą będzie dla niego o wiele łatwiejsze niż przeprawienie całej kwoty zapisanej słownie. Zrobienie tego w sposób niezauważalny jest po prostu niemożliwe, dlatego ta metoda zabezpieczania kwot w umowach jest bardzo popularna. Podanie kwoty zarówno w formie liczbowej, jak i słownej, minimalizuje to ryzyko pomyłki i oszustwa.

Reklama

Kwota słownie na fakturze

Kwota zapisana słownie na fakturze to coś, czego absolutnie nie wymagają żadne przepisy. Ustawa o VAT wskazuje tylko, że w fakturze musi znajdować się po prostu pozycja „kwota należna ogółem”, ale nie jest wskazane, czy kwota ta ma być zapisana liczbami, czy słowami.

Reklama

Przedsiębiorcy i księgowi do tworzenia faktur wykorzystują z reguły różnorodne szablony i programy, z których większość traktuje słowny zapis kwoty jako obligatoryjny. Dlatego też może wydawać nam się, że na fakturach zawsze musi widnieć kwota zapisana słownie. Jest to jednak tylko zwyczaj, nie wymóg prawny.

Jak prawidłowo napisać kwotę?

Prawidłowy zapis kwoty słownie jest zadaniem stosunkowo prostym. Wymaga jednak doskonałej znajomości zasad ortograficznych i zasad dotyczących odmiany wyrazów. Jak pokazuje praktyka - nie wszyscy jednak pamiętają o wszystkich tych zasadach i bardzo często w zapisie kwot popełniane są podstawowe błędy.

Zapis kwoty powinniśmy zacząć od prawidłowego jej odczytania. Należy zastanowić się, czy mamy do czynienia z tysiącami, setkami czy dziesiątkami złotych. Następnie kwotę należy rozłożyć na czynniki, które musimy zapisać osobno. Przykładowo - jeżeli widzimy kwotę 102543,66 zł, najpierw ustalamy, że mamy do czynienia z setkami tysięcy, a następnie rozpisujemy liczbę na sto dwa tysiące oraz osobno pięćset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt sześć groszy. Tylko skupiając się kolejno na wszystkich składnikach liczby możemy poprawnie zapisać ją słowami, nie gubiąc przy tym żadnego z jej elementów.

Kwota słownie – darmowe narzędzie

Żeby uniknąć błędów przy zapisie kwoty, najlepiej jest po prostu skorzystać z darmowych narzędzi internetowych, które za nas przekształcą kwotę na zapis słowny. Co równie ważne - zrobią to szybko i bez omyłek. Bardzo intuicyjny generator kwot słownie znajdziemy na przykład na stronie https://www.zadluzenia.com/kwota-slownie. Działanie takiego generatora polega na tym, że my wprowadzamy w niego dowolną kwotę w złotówkach, a zakodowany na stronie program automatycznie przetworzy nam tę kwotę na słowny zapis.

Internetowe generatory słownych zapisów kwot są z reguły zupełnie bezpłatne i nie mają żadnego limitu. Korzystanie z takich narzędzi może znacząco usprawnić np.: proces wystawiania faktur. O ile bowiem zapisanie jednej kwoty słownie może zająć nam minutę czy dwie, o tyle przy wystawianiu faktur dla kilkudziesięciu pracowników na samym zapisywaniu kwot słownie możemy spędzić kilka godzin.

Najczęstsze błędy z pisaniem kwoty

Błędy, które popełniamy przy zapisywaniu kwot, wynikają głównie z tego, że w mowie potocznej liczby z reguły są bardzo upraszczane. Kiedy chcemy odczytać liczebnik 500, mówimy „pieńcet”, a nawet „pińcet”, zapominając zupełnie, że przecież w liczbie tej pojawia się cyfra pięć (toteż poprawny zapis tego liczebnika brzmi pięćset). Podobnie jest z liczebnikami tworzonymi od cyfry dziewięć, w której również zapominamy bardzo często o zapisaniu pomijanej w wymowie głoski ć (mówimy dziewiencet, a piszemy dziewięćset). Tego rodzaju uproszczenia w wymowie sprawiają, że podczas zapisywania po prostu gubimy pewne głoski, których na co dzień nie wymawiamy.

Zapisanie liczby słownie – jak to zrobić?

Najprościej, najszybciej i z gwarancją 100% poprawności zapis słowny liczby możemy sprawdzić w internetowym generatorze „kwota słownie”. Żadne inne narzędzie nie sprawdzi się lepiej w tej roli - szukanie w papierowym słowniku zajmie nam mnóstwo czasu, szukanie w słowniku internetowym każdej pojedynczej liczby - również zajmie wieki.

Internetowe generatory pozwalają nam zaoszczędzić czas - pokazują słowny zapis kwoty w ciągu ułamka sekundy. Działają w oparciu o wprowadzone algorytmy, dzięki czemu gwarantują pełną poprawność zapisu. Generatory kwot słownie to jedne z takich dóbr technologii, których nie musimy się obawiać - warto czerpać garściami z możliwości, jakie oferują. Poprawnie zapisana kwota słownie świadczy o kompetencjach danej osoby, co warto wziąć pod uwagę przy wystawianiu faktur, czeków czy wypełnianiu innych dokumentów, które będą wymagały od nas wprowadzenia kwoty w formie zapisu literowego. Więcej przydatnych narzędzi znajdziemy na porównywarce finansowej https://www.zadluzenia.com/.