Komisja Europejska pracuje nad uchwaleniem nowych praw pasażerów. Proponowane zmiany mają zapobiec łamaniu praw pasażerów przez linie lotnicze.

Prace nad większą ochroną praw, które przysługują pasażerom linii lotniczych są spowodowane lukom prawnym, które powodują, że linie lotnicze nie płacą swoim pasażerom należnych im odszkodowań np. za opóźnienia lotów. Dodatkowo Komisja Europejska dostrzegła, że linie lotnicze, które działają na terenie Unii Europejskiej odmawiają pasażerom należytej informacji oraz pomocy w razie zaistnienia nadzwyczajnej sytuacji, kiedy taka pomoc w punktu widzenia prawa wspólnotowego pasażerom się należy.

Doprecyzowane ma również zostać pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności” w wyniku których linie lotnicze odwołują swoje rejsy. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że linie lotnicze nadużywają tego pojęcia, odmawiając jednocześnie pasażerom wypłaty należnego odszkodowania. Komisja Europejska zaproponowała, żeby pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności” oznaczało takie okoliczności, które nie są związane z normalną działalnością i pozostają poza rzeczywistą kontrolą linii lotniczych.

W chwili obecnej przewoźnicy działający na terenie Unii Europejskiej naginają pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności” i interpretują ją dowolnie aby nie wypłacić odszkodowania.
Georges Bach, euro poseł, który kieruje nad projektem zmian prawa pasażerów, powiedział, że tylko 2% pasażerów otrzymuje należne im odszkodowania od linii lotniczych. Wynika to z faktu braku należytej informacji i skutecznej egzekucji prawa.

Pasażerowie skarżą się najczęściej na ignorowanie ich praw oraz przytaczanie pojęcia „nadzwyczajnych okoliczności” w związku z którymi linie nie chcą wypłacać należnych odszkodowań.

Jeżeli pozostajemy przy kwestii odszkodowań, to linie lotnicze najczęściej są zmuszane je wypłacać w przypadku wystąpienia opóźnień lotów bądź odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu. W planowanej nowelizacji praw pasażerów euro posłowie przegłosowali propozycję Komisji Europejskiej, która planowała wypłatę odszkodowań w przypadku wystąpienia opóźnień większych niż 5 godzin na lotach do 2500 km, 9 godzin na lotach do 6000 km oraz 12 godzin na lotach dłuższych niż 6000 km. Europosłowie zdecydowali, że progi, które będą obowiązywały w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania z powodu opóźnienia lotu będą wynosiły odpowiednio 3 godziny w przypadku krótkich lotów, 5 godzin w przypadku lotów o długości do 6000 km oraz 7 godzin w przypadku najdłuższych lotów.

Warto również odnotować, że euro posłowie chcą wprowadzenia przez linie lotnicze punktów informacyjnych na lotniskach w przypadku wystąpienia opóźnienia lotów. Inną bardzo ważną kwestią, która ma wprowadzić nowelizacja praw pasażerów linii lotniczych będzie zakaz anulowania lotu powrotnego w przypadku niewykorzystania przez pasażera lotu „tam” – czyli pierwszego odcinka podróży.