Użytkownicy smartfonów będą mogli żądać od operatorów, by powiadamiali ich o przekroczeniu limitu transferów. To jedna z korzystnych dla konsumentów zmian przewidzianych w uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Pozwoli ona wyeliminować ryzyko naliczania gigantycznych rachunków za transfer danych.

Dotknęło to wielu użytkowników smartfonów, którzy nie zdawali sobie sprawy, że ich telefon samoistnie łączy się z siecią, np. by pobrać aktualizację. Po wejściu w życie zmian operator będzie musiał na żądanie powiadamiać o tym, że ustalony w umowie limit został przekroczony, co oznacza ściąganie danych po dużo wyższych kosztach.

Osoby chcące zmienić numer ucieszy informacja, że operatorzy będą musieli się z tym uwinąć w ciągu 24 godzin. Skróceniu ulegną też umowy z abonentami, tak aby nie wiązały ich na zbyt długo. Firmy telekomunikacyjne będą musiały umożliwiać abonentom zawieranie ich na okres krótszy niż rok, a czas trwania pierwszej umowy nie będzie mógł przekraczać dwóch lat. Treść umów ma być bardziej przejrzysta, dojdzie też możliwość ich zawierania przez internet.