Klientom biur podróży przysługuje odszkodowanie za zepsute wakacje. Tyle tylko, że większość z nich o tym nie wie. Rzecznik praw obywatelskich chce to zmienić i wpisać odpowiedzialność touroperatora do ustawy.
Biuro podróży ponosi odpowiedzialność za szkodę polegającą na zmarnowanym urlopie. Taki zapis powinien znaleźć się w ustawie z 29 października 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.). Tak przynajmniej uważa prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich. I kieruje w tej sprawie wystąpienie do ministra sportu i turystyki, z prośbą o podjęcie stosownych prac legislacyjnych.

Implementacja dyrektywy