Sklep nie może umieszczać przy kasie informacji nakazującej zbadać, czy kupiony przedmiot jest kompletny i nie ma uszkodzeń.
Klient ma obowiązek sprawdzenia, czy zakupiony towar jest kompletny i nie ma uszkodzeń mechanicznych – na taką informację zamieszczoną przy kasie natknęła się klientka jednego z punktów sprzedaży dużej sieci handlowej z elektroniką oraz artykułami gospodarstwa domowego.
Uznając, że taka informacja może mieć charakter klauzuli umownej, która kształtuje uprawnienia klientów tego sklepu w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco narusza ich interesy, klientka złożyła pozew do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.