Czytelnik robił zakupy w sklepie internetowym, za które chciał zapłacić kartą płatniczą. Został poproszony o podanie numeru PESEL dla uwierzytelnienia transakcji. Czy taka praktyka jest legalna?
Generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO) wyjaśnia, że takie działanie jest zgodne z prawem.
Reguluje to ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.), a także ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. nr 169, poz. 1385 z późn. zm.).