Dobra wiadomość dla polskich firm, które przez internet chcą sprzedawać produkty i świadczyć usługi elektroniczne konsumentom z innych krajów Unii.
Nie muszą się już obawiać, że klient z Francji czy z Danii wciągnie je w spór rozstrzygany na gruncie nieznanego prawa. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie jednolitych europejskich przepisów prawa w zakresie sprzedaży.
– Rozporządzenie wprowadzi tzw. 28. reżim prawny. Będzie to zespół reguł dotyczących formy umowy, jej warunków, a także zasad gwarancji oraz rękojmi. Będzie on opcjonalny: będzie regulował zasady sprzedaży tylko wtedy, gdy strony tak zadecydują – mówi Igor Dzialuk, wiceminister sprawiedliwości.