Pracodawca może rozliczyć podatek za pracownika, ale na dostarczenie PIT-40 do urzędu skarbowego ma czas tylko do 29 lutego 2016 roku.

Pracodawca rozliczy podatek dochodowy za 2015 rok w imieniu pracownika tylko w przypadku, gdy ten do 11 stycznia 2016 roku dostarczył do zakładu PIT-12. Więcej o PIT-12 przeczytasz tutaj>> Na podstawie złożonego przez pracownika PIT-12 pracodawca wylicza podatek roczny na formularzu PIT-40 i przekazuje go do końca lutego urzędowi skarbowemu - 28 luty w 2016 roku wypada w sobotę, ale płatnik ma czas do 29 lutego (poniedziałek). W tym samym terminie formularz PIT-40 powinien otrzymać także pracownik.

Jednak nie każdy pracodawca ma prawo rozliczać podwładnego z fiskusem - mogą to zrobić jedynie:

 • zakłady pracy, których pracownicy uzyskują przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne - z tytułu wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez dane osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne - z tytułu wypłat emerytur i rent z zagranicy,
 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - z tytułu wypłacanych przez nie stypendiów,
 • areszty śledcze oraz zakłady karne - z tytułu należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • centrum integracji społecznej - z tytułu wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r., Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143).

Ten sposób rozliczenia rocznego podatku dochodowego jest także możliwy tylko dla osób, które w ciągu całego roku uzyskały dochody u jednego pracodawcy. Jeżeli więc pracownik zmieniał pracę w ciągu roku lub łączył zatrudnienie u kilku różnych pracodawców, nie może uzyskać pomocy pracodawcy przy złożeniu PIT - także jeśli drugi kontrakt był umową zlecenie, o dzieło czy stanowił przychody z tytułu działalności gospodarczej. PIT-40 nie wykluczają natomiast przychody tytułu innego niż umowa o pracę, o ile dana osoba uzyskuje je u pracodawcy, który ma ją rozliczać.

Wyjątkowo przy PIT-40 można łączyć przychody u dwóch różnych pracodawców, jeśli są to:

 • dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych,
 • dochody z kapitałów pieniężnych,
 • dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej stawką liniową 19 proc.,
 • dochody opodatkowane (rozliczane) ryczałtem, w tym najem prywatny opodatkowany ryczałtem,
 • dochody opodatkowane kartą podatkową.

Taki podatnik musi jednak złożyć odrębne roczne zeznanie podatkowe, w którym rozliczy dodatkowe przychody.

Z PIT-40 bez ulg podatkowych

Co ważne, pracownik korzystający z PIT-40 nie skorzysta z większości ulg podatkowych, w tym nie rozliczy się wspólnie z małżonkiem>> czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci>>. Nie można też przekazać 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.

Zatrudniony musi nie może także korzysta z odliczeń, z wyjątkiem pobranych składek na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwróconych płatnikowi świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika przy poborze zaliczek.

Korekta PIT-40

Płatnik składek dokona korekty PIT-40 w trybie przewidzianym dla tego typu dokumentów. Zobacz, jak poprawić błędy w zeznaniu PIT>>

Do kiedy złożyć PIT 2015 - sprawdź terminy>>

Natomiast pracownik, po otrzymaniu PIT-40 od pracodawcy, może pomimo to zdecydować się za złożenie zeznania PIT-36 lub PIT-37 samodzielnie. Ma na to czas do końca kwietnia - w 2016 roku 30 kwietnia przypada w sobotę, ale Ministerstwo Finansów przesunęło datę składania rocznego zeznania na 2 maja (poniedziałek).