W poprzednich latach zwrot nadpłaty podatku otrzymywałem na konto bankowe podane w formularzu zgłoszeniowym do urzędu skarbowego. W sierpniu 2015 r. zamknąłem jednak rachunek. W związku z tym zastanawiam się, czy fiskusa muszę powiadomić o likwidacji dotychczasowego konta już teraz, czy też mogę to zrobić dopiero w kwietniu przyszłego roku, gdy będę składał roczny PIT? Chodzi o to, by przypadkiem urząd nie przelał zwrotu nadpłaty podatku na stare, nieistniejące już konto. Dodam, że jedyne dochody, jakie osiągam, to te z pracy etatowej – pisze pan Stanisław.
W pierwszej kolejności pragniemy uspokoić czytelnika. Nawet gdyby urzędnicy przelali pieniądze z tytułu zwrotu nadpłaty podatku na zamknięte konto, to środki te by nie zaginęły. W takim bowiem przypadku bank zwróciłby przelew do fiskusa. A wówczas skarbówka przesłałaby pieniądze podatnikowi przekazem pocztowym. W tej czy w innej formie należny panu Stanisławowi zwrot daniny trafiłby więc finalnie do niego. Oczywiście w takiej sytuacji wszystkie procedury niepotrzebnie wydłużyłyby się, a poza tym w przypadku przekazów pocztowych urząd skarbowy potrąca z kwoty zwrotu opłatę pocztową, czyli dostaje się mniej pieniędzy do ręki.
W obliczu takich regulacji warto więc zachować staranność i poinformować fiskusa o zmianie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gdzie ma się aktywne konto. – Odnosząc się do przytoczonego przykładu, podatnik może to uczynić dopiero na etapie rozliczenia z urzędem skarbowym w następnym roku – wyjaśnia Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że pan Stanisław może dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego na druku ZAP-3 (rubryka B.4.) zarówno teraz, jak i dopiero przy najbliższym rozliczeniu z fiskusem. Ten sam formularz służy również do poinformowania urzędu skarbowego o rezygnacji z otrzymywania zwrotu nadpłaty podatku na konto w instytucji finansowej. Na formularzu ZAP-3 trzeba wtedy zaznaczyć pozycję „Rezygnacja” (pole nr 36).
Ministerstwo Finansów nie radzi jednak odkładać obowiązku aktualizacyjnego. Jeśli nie zrobi się tego od ręki, później można zapomnieć. Tymczasem do momentu uaktualnienia danych fiskus będzie próbował przelewać zwrot nadpłaty daniny na wcześniej wskazany rachunek, a to – jak wspomniano – wydłuży cały proces otrzymania pieniędzy przez podatnika. – Jeśli rachunek osoby fizycznej będzie nieaktualny, to naczelnik urzędu skarbowego nie ponosi odpowiedzialności za posiadanie przestarzałych danych – przestrzega Paweł Jurek. Oznacza to, że jeśli zwrot nadpłaty daniny przedłuży się, bo podatnik nie zaktualizował danych, to nie może chociażby domagać się od skarbówki odsetek za nieterminowy zwrot.
Podstawa prawna
Art. 77b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).