Wprawdzie większość Polaków deklaruje, że wypełnienie PIT nie sprawia im większych problemów, ale i tak co drugi zleca przygotowanie rozliczenia innej osobie – wynika z raportu KPMG w Polsce „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT”.
Dane pozyskano od 1004 dorosłych Polaków, których nie rozliczył ani ZUS, ani pracodawca. Badanie zostało przeprowadzone w ostatnich dniach marca 2015 r. w formie wywiadu telefonicznego wśród mieszkańców miast i wsi. Dotyczyło PIT składanych za 2014 r.
Z raportu wynika, że większość Polaków mogła już się rozliczyć z PIT – w kwietniu chce to zrobić tylko jedna czwarta pytanych.
Z udzielonych odpowiedzi wynika, że tylko 40 proc. ankietowanych wypełniło zeznanie lub zamierza to zrobić samodzielnie. 11 proc. deklaruje, że korzysta z pomocy, a pozostali twierdzą, że zlecają to innej osobie.
W 37 proc. przypadków wsparcia ma udzielić księgowy, w 34 proc. – krewny, w 29 proc. – znajomy, a w 7 proc. – urzędnik. Z pomocy doradcy podatkowego chce skorzystać 6 proc. respondentów (respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi).
Z raportu KPMG wynika też, że dwie trzecie osób deklarujących, iż rozliczą się samodzielnie lub tylko z częściową pomocą, skorzysta ze specjalnych programów komputerowych i aplikacji do przygotowania PIT (np. z programów na płytach CD i w internecie bądź z systemu e-deklaracje).
Wśród korzystających z programów komputerowych przeważają osoby młode. Najwięcej w wieku 25–34 lata. W tej kategorii wiekowej zadeklarowały sięgnięcie po oprogramowanie ponad cztery piąte pytanych. W wieku od 35 do 54 lat zrobiło tak już lub zamierza zrobić ok. 75 proc. badanych. W starszych kategoriach wiekowych odsetek ten maleje: z tej formy korzysta 56 proc. podatników w wieku 55–64 lata i 41 proc. – osób starszych.
Kluczowe wnioski z raportu
● Najwięcej, bo aż 44 proc. osób rozlicza się z fiskusem w marcu (w kwietniu – 24 proc.).
● Aż 87 proc. podatników rozlicza się w miejscu zamieszkania będącym jednocześnie miejscem zameldowania.
● Tylko 40 proc. podatników w pełni samodzielnie uzupełnia formularz PIT. Jeżeli Polacy decydują się na skorzystanie z pomocy, to najczęściej wybierają księgowego.
● 29 proc. podatników samodzielnie lub z częściową pomocą skorzysta z usługi (przygotowanej przez Ministerstwo Finansów) wstępnego wypełniania PIT-37.
● Prawie 66 proc. Polaków korzysta z pomocy programów komputerowych przy wypełnianiu PIT.
● Coraz więcej podatników korzysta z możliwości internetowego rozliczenia się z fiskusem. W 2015 r. już 40 proc. podatników deklaruje, że rozliczy się w taki sposób. Oznaczałoby to, że prawie 7,6 mln podatników złoży w tym roku zeznanie przez internet, podczas gdy rok temu zrobiło tak 5,2 mln osób.
● 41 proc. respondentów deklaruje, że skorzysta z ulg podatkowych.
● 75 proc. Polaków twierdzi, że przekaże 1 proc. PIT organizacji pożytku publicznego.
● 60 proc. podatników dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego, opierając się na sugestii lub prośbie znajomych lub rodziny.
● 64 proc. Polaków uważa, że pieniądze otrzymywane przez OPP są wydawane w odpowiedni sposób.